Haridusfond

Sambias on põhikooliharidus tasuta, kuid õppimisega kaasnevad lisakulud (õppevahendid, koolivorm, jalatsid). See väljaminek võib vaesematele peredele olla ülejõukäiv. Põhikool on Sambias 7 klassi. Keskkool kestab viis aastat. 8.-9. klass on noorem keskkooli aste ja 10.-12. klass keskkooli ülemine aste. 2/3 Sambia lastest piirdub tavaliselt põhikooliga. Kõrgkoolihariduse omandamiseni jõuavad vähesed.

Keskkoolis õppijad vajavad abi ka kooli õppemaksu tasumisel, milleks kulub sõltuvalt lapse vanusest ja koolist kuni 300 € aastas.

Tahame panustada võimekate ja andekate laste õppimisse, kelle lähedasel puudub selleks võimalus. Noored saavad anda oma panuse tulevikus kohalikku kogukonda. Lapse hariduse toetamise vajaduse selgitab välja kohapeal olev SS esindaja, kes kohtub lapse ja ta lähedasega ning selgitab välja toetuse summa.

Toetada võib kas üldiselt - sel juhul läheb toetus hetkel kõige rohkem abi vajajaile - või valida pikemaajaliseks toetamiseks välja kindel laps.


Annetage teile sobivas suuruses summa märgusõnaga: "haridusfond".


Annetus võib olla ka siin toodud summadest väiksem - iga euro loeb!


Annetada saab MTÜ Sambia Sõbrad pangakontole: SEB, EE421010220230977223


Laste toit valmib köögi põrandal.Viimased uudised 09. February - Mida Liina Sambias tegi Liina Peetersi kokkuvõte üheksast kuust Sambias 2017.