Hjälp en pastor

Många zambiska pastorer kämpar för att kunna förse sin familj med mat, medan de tjänar Herren på missionsfältet och grundar kyrkor i avlägsna trakterna av Zambia. Oftast går de varje dag tiotals kilometer, från en by till en annan, för att besöka de behövande, sjuka, äldre och de föräldralösa barnen.


450 kr i månaden skulle utgöra en betydande skillnad och hjälpa dessa pastorer att sörja för sin familj och fortsätta sitt arbete på missionsfältet. En bra cykel för 1000 kr (en ouppnåelig summa för dem) skulle underlätta deras arbete oerhört mycket.


En ny cyckel till pastor Mathews Tembo fron Kabwe.Latest news 09. March - Projekt BPB: Buy pastor a Bicycle! Zambias vänner behöver cyklar till pastorer som arbetar på landsbygden, långt från städerna, där det är extremt fattigt.