Zambias vänner är en fristående välgörenhetsorganisation, vars främsta mål är att finna medel och sponsorer att hjälpa föräldralösa barn och behövande pastorer i Zambia; även att understödja lokal utbildning, och medicinska eller andra välgörande program.


„Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (Matteus 25:40)